גשר הקריון – 101

גודל

-

כ-100 מ"ר

תיאור

-

גשר הקריון – נראה לנוסעים מכביש 79 לכביש 22 (עוקף קריות) ולקריון