גשר הקריון – 103

גודל

-

כ-100 מ"ר

תיאור

-

גשר הקריון – נראה לנוסעים מהקריון לכביש 22 (עוקף קריות) ולכביש 79