צמד טוטמים דו״צ – 201+205

גודל

-

כ-100-115 מ"ר

תיאור

-

צמדי שלטי טוטם – כביש 22, עוקף קריות מרכז