צמד טוטמים דו״צ – 203+204

גודל

-

כ-100-115 מ"ר

תיאור

-

צמדי שלטי טוטם – עוקף קריות צפון/כביש 4