קיר וולקן – חוצות המפרץ – 302

גודל

-

כ-240 מ"ר

תיאור

-

קיר ענק – נראה לנוסעים מהקריות לחיפה על כביש 22 + כביש 4