קיר מנהרות הכרמל – 305

גודל

-

כ-320 מ"ר

תיאור

-

קיר ענק – נראה לנוסעים ממנהרות הכרמל אל כביש 22 (עוקף קריות)

ובנוסף נראה לנוסעים משדרות ההסתדרות לכיוון צפון – כביש 4