קיר נשר – 308

גודל

-

כ-150 מ"ר

תיאור

-

קיר ענק – נראה לנוסעים מהצ׳ק פוסט לנשר, בכניסה ל״מתחם מבנה״