קיר האצטדיון דו״צ – 401+402

גודל

-

כ-80 מ"ר

תיאור

-

קיר – נראה לנוסעים מהקריות לחיפה דרך כביש 22/מנהרות הכרמל