קיר העצמאות – 501

גודל

-

כ-80 מ"ר

תיאור

-

קיר ענק – נראה לנוסעים מהצ׳ק פוסט/כביש 22 לעיר התחתית