קיר קרסו דרום – עוקף קריות – 504

גודל

-

כ-240 מ"ר

תיאור

-

קיר ענק – נראה לנוסעים מהקריות לחיפה על כביש 22